side-area-logo
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Advokátní, patentová a znalecká kancelář v rámci výše uvedených oblastí zajišťuje svým klientům zastupování a řešení sporů před specializovanými úřady jakožto Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropský patentový úřad (EPO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).