Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
V rámci práva průmyslového vlastnictví se zaměřujeme na ochranu technických řešení a designu výrobku, jakož i na ochranu práv na označení, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni mezinárodní úrovni. Ochrana těchto práv je prováděna pomocí institutů patentů, užitných a průmyslových vzorů, jakož i ochranných zámek a označení původu. V oblasti duševního vlastnictví se zaměřuje především na právo autorské, ochranu obchodního tajemství a ochranu know-how jakožto i jiných nehmotných statků s hodnotou pro obchodní činnost. Nabízíme taktéž zpracování účinné strategie na ochranu duševního vlastnictví ve Vaší společnosti.