side-area-logo

Odměna za poskytování právních služeb se stanoví individuálně dohodou podle typu a složitosti konkrétní věci, s ohledem na odbornou a časovou náročnost každého případu. Je možné domluvit běžné způsoby smluvního odměňování, a to hodinovou sazbu, paušální odměnu nebo podíl na úspěchu ve věci.

Hodinová sazba – odměna je stanovena podle počtu odpracovaných a vykázaných hodin. Účtuje se každá započatá hodina.

Paušální odměna – odměna je stanovena pevnou částkou za právní služby v konkrétní věci podle předpokládaného rozsahu odpracovaných hodin.
Podíl na úspěchu ve věci – odměnu tvoří procentuální podíl na vymoženém plnění. Tato varianta je kombinována se zvýhodněnou hodinovou sazbou.

Pro určení výše odměny v konkrétní věci neváhejte využít kontaktní údaje níže – způsob a výše odměny bude stanovena dle vzájemné dohody s ohledem na rozsah a druh požadovaných služeb.

Odměna advokáta nezahrnuje hotové výdaje a výdaje související s právní věcí klienta, které jsou klientovi fakturovány zvlášť. Jedná se zejména o soudní či správní poplatky, kolky, cestovné, poštovné, náklady na znalecké posudky apod.